Daniel Bunda

“Veľakrát som sa cítil tak, že mi nikto nerozumie. Chcel som povedať, čo ma trápi alebo sa len tak porozprávať o veciach, ale mal som pocit, že mi aj tak neporozumejú. Mal som na to niekoľko dôvodov. Aj preto chcem teraz pomôcť ja vám.”

Daniel pochádza z Košíc a dnes študuje Psychológiu na University of Essex v Anglicku.  Predtým študoval na strednej medzinárodnej škole LEAF Academy v Bratislave, ktorá je zameraná na rozvoj leadershipu a osobnostný rozvoj študentov. Študujú na nej mladí ľudia z rôznych kultúr a krajín. Aj preto je rád, že môže byť v prostredí, v ktorom ho jeho okolie akceptuje a rešpektuje ako hrdého Róma a zároveň ho berie ako nevyhnutnú súčasť komunity. 

Čo pre mňa znamená byť Róm? 

Pamätám si na časy, kedy som kvôli svojej etnicite musel bojovať za svoje postavenie a prijatie v spoločnosti. Stále som musel druhým dokazovať, že som slušný Róm a búral som predsudky mnohých. Na základnej škole i mimo nej som sa stretával s diskrimináciou. Stačilo ísť napríklad do obchodu. Viem, že na Slovensku je veľa rómskych detí, ktoré sa musia popasovať s rovnakou výzvou, ktorou je nepochopenie a odmietanie. 

V čom by som chcel byť deťom a rodinám nápomocný – záľuby a škola, diskriminácia, strachy, predsudky, šikana 

Doma som sa stretol s nepochopením, čo chcem v živote robiť. Nedostal som podporu zo strany rodiny. Aj preto rozumiem deťom, ktoré sú na tom podobne. Každé dieťa si zaslúži šancu a podporu v tom, čo ho robí šťastným a v čom môže v budúcnosti vynikať. Chcem tu byť pre tých, ktorí si neveria alebo nevedia, či má ich snaha zmysel. Ak je tam vonku dieťa, ktoré blúdi a hľadá pochopenie blízkych, chcem mu v tom pomôcť a vrátiť mu to, čo mi bolo dané. Verím, že ako dobrovoľný poradca pomôžem rodičom aj vďaka svojim skúsenostiam a vnímaniu sveta z pohľadu mladého Róma. Pre deti chcem byť poslucháčom, ktorý pochopí ich strachy a pomôže im ich prekonávať. 

Moje záľuby: varenie, japončina a japonská kultúra, kreslenie, knihy, prechádzky, dobrá káva a rozhovory