Poradňa

Vítame Vás v jedinečnej poradni, ktorá sa venuje všetkému, čo prináša život rómskeho dieťaťa v nerómskom prostredí.

Život rodiča zaručene prináša situácie, ktoré nás prekvapia, zaskočia, vyvedú z konceptov a často si vyžadujú od nás reakciu. Nie vždy sa vieme so situáciou vysporiadať, alebo máme niekoho, kto nám vie poradiť. Možno sa len potrebujeme utvrdiť v tom, že konáme v súlade s dobrom našich detí. Ponúkame Vám priestor na položenie otázok, vyjadrenie pochybností alebo na utvrdenie sa, že ste na správnej ceste. Vaše otázky sa môžu týkať podpory rómskej identity, či predsudkov a stereotypov v spoločnosti.

Odpovede na Vaše otázky dostanete do e-mailu. Na stránke nebudú zverejnené.

Poradňa nie je určená na konzultáciu ohľadom adopcií a výchovy mimo témy rómstva detí v náhradnej starostlivosti. Otázky do poradne môžu položiť len registrovaní uživatelia.

Články poradne