O programe

Mnohí profesionálni a náhradní rodičia, ktorí sa rozhodli prijať do svojej rodiny rómske dieťa, chcú rozumieť jeho prežívaniu a pripraviť ho na to, ako môže reagovať na rôzne prejavy intolerancie vo väčšinovej spoločnosti alebo medzi rovesníkmi v škole či na ulici. Ako vysvetliť rómskemu dieťaťu, ktoré vyrastá v nerómskom prostredí, jeho rómske ja a formovať ho tak, aby mu rómska identita nebránila v rozvoji?

Víkendové stretnutie dobrovoľných poradcov a náhradných rodín s rómskymi deťmi

Cieľom programu Dobrovoľní poradcovia je rozšíriť systém podporného poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva rómskych detí alebo inštitucionalizovanej starostlivosti o rómske deti. Dobrovoľní poradcovia môžu svoje znalosti a skúsenosti odovzdávať ďalej rodinám aj vďaka pochopeniu svojej rómskej identity a kultúry, môžu sa s nimi podeliť o svoje životné skúsenosti a prekážky a o ceste porozumenia svojmu rómskemu ja. Spoločné stretnutie môže byť tiež príležitosťou na vymieňanie si rôznych skúseností aj o tom, ako zvládať nástrahy v prípade prejavov intolerancie voči Rómom. Dobrovoľní poradcovia sa zároveň stanú pre prijaté rómske deti kamarátmi, ktorí im osobne alebo cez sociálne siete pomôžu vysvetliť a pochopiť, kým sú a ako zvládať občas aj nepríjemné prejavy intolerancie zapríčinené inou farbou pleti v spoločnosti.

Ak máte záujem o dobrovoľného poradcu alebo poradkyňu pre rómske dieťa, ktoré máte v starostlivosti, napíšte nám na e-mailovú adresu info@eduma.sk a následne Vás zaradíme do databázy.

Profesionálnym a náhradným nerómskym rodičom a ich deťom ponúkame možnosť skontaktovať sa s mladými dobrovoľnými rómskymi poradcami a poradkyňami. Tí ich budú sprevádzať na ceste k pochopeniu ich vlastnej identity a prežívania. Zároven vedia náhradným rodičom sprostredkovať svoje skúsenosti s diskrimináciou v spoločnosti a podeliť sa s nimi o svoju cestu prijatia rómskeho ja.

Dobrovoľní poradcovia na školení