Miroslava Gašparová

Mnoho ľudí z nášho okolia volá priamo, či nepriamo o pomoc. Ich životné situácie sú často z ich pohľadu bezvýchodiskové. Vždy som chcela byť na strane, ktorá môže pomôcť a byť tak užitočná. 

Miroslava pochádza z Podpoľania zo srdca Slovenska z mesta Detva, vyštudovala vysokú školu v odbore sociálna práca a v súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka. 

Čo pre mňa znamená byť Rómka? 

Moja rómska identita ma sprevádzala celým mojim životom od môjho útleho veku. Žila som v prostredí rómskych muzikantov a známych osobností ľudovej hudby. Byť Rómkou pre mňa znamená byť vnímavým a empatickým človekom, plným temperamentu a života. Človekom, ktorý vníma diskrimináciu a chápe rozdiel medzi kultúrou chudoby a rómskou kultúrou. 

V čom by som chcela byť deťom a rodinám nápomocná?

Moje doterajšie skúsenosti z oblasti práce s deťmi a mládežou ponúkam ako základ pre prácu dobrovoľného poradcu. Je podľa mňa len otázkou času keď rómske deti vyrastajúce v majoritnej spoločnosti dobehne ich ,,romipen“ v podobe preciťovania, temperamentu a horúcej krvi. Svoje miesto vidím ako vnímavého poradcu, ktorý citlivo reaguje na procesy a vzťahy v rodine, pričom podporuje identitu ktorá sa nesmie stať  narušujúcim elementom, no zároveň je potrebné hovoriť o nej….

Moje záľuby

Mojimi záľubami je hudba, tanec a práca s mládežou. Som vedúcou rómskeho tanečného súboru, ktorý má za sebou viacero úspechov.