Podcasty

Ko som? Kto som? Ki vagyok én?

Aké je byť Rómom a (zároveň) Maďarom na Slovensku? To, ako vnímajú svoju identitu hostia z maďarsko-rómskeho prostredia, sa dozviete v podcaste. O tejto téme diskutujú József Ravasz a Viliam Tankó. – József Ravasz je spisovateľ a vysokoškolský pedagóg, Viliam Tankó zasa reprezentant v boxe. – reprezentant v boxe, ktorý pred piatimi rokmi vyhral bronz na európskych hrách v Baku.

Viac

Rómovia ako súčasť Slovenska

Aká je úloha a ako konkrétne pomáha úrad splnomocnenca rómskym komunitám? V akých oblastiach by mohlo sčítanie pomôcť rómskej menšine? Čo prispieva reálne k zlepšeniu kvality života Rómov na Slovensku? Ako sa vyvíja postavenie Rómov na Slovensku? Aké šance a prekážky majú Rómovia v našej spoločnosti? Ako to súvisí s ich vzťahom s majoritou a inými menšinami?

Viac

Ako našu identitu formuje škola a rodina?

Ako prežívajú svoju identitu ľudia z národnostne zmiešaných rodín? Ako vplýva vzdelávanie a školské prostredie na formovanie vlastnej identity?

Viac

Mladým patrí svet. Aj nám? Pýtajú sa mladí Rómovia.

V akých situáciách záleží na tom, kým sú? Hlásia sa k rómskej identite? Kedy sa cítia byť hrdými Rómami? Ako čelia stereotypom? Ako vnímajú svoje šance a príležitosti presadiť sa? Čo očakávajú od Sčítania obyvateľov?

Viac

Byť Róm a zároveň aj Slovák?

Aké to je byť Rómom na Slovensku? Prečo je dôležité, aby sa Rómovia pri sčítaní obyvateľov prihlásili k rómskej národnosti? Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák?

Viac